GC113Q6 - Vila Klánovka v Hodkovickách
 N50°01.271 E014°25.367
  Mates168
 4,17 km  S 196
 R  10  20
 12.2.2009
 Kameny v kroví/Stones in the bush

Marie Uchytilová
(17. ledna 1924 Kralovice – 16. listopadu 1989 Praha)
po sobe zanechala významná díla.

Jedno z nich, které zná každý obcan bývalého Ceskoslovenska, je Ceskoslovenská koruna, která platila témer tricet let.
Autorka sama o vzniku tohoto platidla píše:
"... jaká to príležitost pro umelce - své srdce celému národu položit do dlane.!" Exemplár koruny je prilepen na druhé strane výcka, prosím NEBRAT!!!!!

Dalším z jejích významných del je památník detských obetí války. Marie Uchytilová zacala na konci šedesátých let bez objednávky, jen z vnitrní potreby pracovat na pomníku lidických detí. Akademická socharka se svým manželem Jirím V. Hamplem modelovala podle dochovaných fotografií postupne až do své smrti každé z 82 detí zabitých v likvidacním tábore v polském Chelmnu.

Toužila, aby sousoší odlité do bronzu stálo v Lidicích, ale sama nemela dostatek prostredku na tak nákladnou realizaci. Dovolávala se pomoci státu, ale komunistický režim o pomník nejevil zájem. Podpora neprišla ani ze zahranicí. Po její smrti shánel peníze manžel, ale ani polistopadová atmosféra príliš neprála pomníku ve zprofanovaných Lidicích. J. V. Hampl sbíral malé dary od soukromých dárcu a odléval do bronzu jednotlivé sochy. V polovine devadesátých let prišel nebývale velký dar z dánského mesta Albertslund, který znamenal zlom v realizaci.

Prvních tricet soch bylo v Lidicích instalováno v roce 1995, poslední byly odhaleny 10. cervna 2000, tricet let po zahájení práce a jedenáct let po smrti autorky. Sousoší je orientováno tak, že se deti koukají k hrobu svých otcu, dedu i kamarádu.

Sádrový model sousoší lidických detí venoval Jirí Hampl Muzeu a galerii severního Plzenska a je v soucasnosti vystaven v bocní kapli kostela Zvestování Panny Marie v Mariánské Týnici.

Vila Klánovka má své jméno napsáno nad brankou do domu, ze silnice. Na zahrade je vystavena jedna ze soch slavné autorky.

P.S. Nekdo budovu asi špatne poznal, takže je to ta, u které je cache schovaná!!!!

ROZMERY A ULOŽENÍ CACHE
Cache je v malé plastové krabicce od jídla. Prosím o porádné uzavrení, aby se do ní nedostala voda.

UPOZORNENÍ
Na zahrade obycejne behá zbesilý pes, který stále šteká. Je to nejaké japonské plemeno...prý akita-inu. Dále všechny DURAZNE prosím, aby krabicku dukladne uzavreli. Dále prosím neberte korunu na druhé strane vícka!


Cache je zasvecená vile Klánovka, ve které žila známá socharka paní Marie Uchytilová