GC11K2B - Traffic cache
 N50°02.405 E014°24.251
  angels77
 3,14 km  SW 233
 R  30  25
 30.5.2009
 CZ - pod kameny (od jihu je to lepsi) EN - under stones (from south is it better)

Malý skalnatý nenápadný kopecek a všechny typy cest, na které si vzpomenete, vidíte odsud.
Silnice, železnice, vodní, letecká, tramvajová, ale i peší, cyklistická, bežecká, možná zahlédnete i turistickou.
Tato cache je tedy venována doprave. Vkládejte, prosím, jen predmety s dopravou související. Predevším autícka, vagony, letadýlka, lodicky, ale treba i kola a padáky nebo rakety...
TB a GC mužete vkládat bez omezení ;-)
Nedoporucujeme za dešte a snehu. Prosím všechny o rádné domaskování. Cache byla posunuta na nenápadnejší místo.

Small rocky discreet hillock and all types ways, at what remember, you can see from here.
Road, railway, water, air, streetcar, but also walking, cycling, sprinter step, maybe sight tourist.
So this cache is dedicated to the transport. Insert, please, only subjects with transport related. Above all toy - cars, wagons, tiny aeroplanes, boats, but possibly and bicycles and parachutes or rackets...
TB and GC you can put in no limits.
No recommended in rain or snowfall. Please, do good masking.


Venováno doprave / Transport dedicated