GC1E91X - HTF UK
 N50°02.692 E014°26.552
  Trillian[CZ]
 1,39 km  S 170
 R  10  10
 21.2.2009
 

Husitská teologická fakulta Univerzity KarlovyHTF UK je jednou ze trí teologických fakult Univerzity Karlovy v Praze. Zájemcum byla poprvé otevrena v akademické roce 1921/1922. Tehdy nosila název Husova ceskoslovenská evangelická fakulta bohoslovecká. Až roku 1990 byla zarazena do fakult Karlovy univerzity.

Historie
8. dubna 1919 byl parlamentem schválen zákon o založení Husovy ceskoslovenské evangelické fakulty bohoslovecké v Praze jako samostatný autonomní ústav se všemi právy a výsadami (promocní, doktorské) vysoké školy. (Jako den zrízení byl urcen 1. ríjen 1919.) Husova fakulta sídlila nejprve v sakristii pražského evangelického salvátorského kostela, od roku 1920 v bývalém arcibiskupském seminári v Klementinu a pozdeji v sídle Ceskobratrské církve evangelické v Jungmannove 9.

Prvním dekanem fakulty byl zvolen Gustav Adolf Skalský (1857-1926), který prednášel praktickou teologii a církevní právo. Církevní dejiny ucil bývalý luterský superintendent František Hrejsa (1867-1953). Katedru Nového zákona vedl František Žilka (1871-1944). V roce 1920 pribyli Josef Lukl Hromádka (1889-1969) (systematická teologie a Slavomil Ctibor Danek (1885-1946) (Starý zákon). Dále filozofie J. L. Snehule (1875-1946), dejiny náboženství František Linhart (1882-1959), praktická teologie František Bednár (1884-1963) a církevní dejiny František M. Bartoš (1889-1972).

V roce 1950 byla fakulta vládním narízením rozdelena na Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu (pro studenty Ceskobratrské církve evangelické, menších evangelických církví a reformované Slováky) a Husovu ceskoslovenskou bohosloveckou fakultu (pro studenty z Ceskoslovenské církve husitské).

Až roku 1990 byla zarazena, s novým názvem, mezi fakulty Karlovy univerzity. Soucasným dekanem fakulty je prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek.

Zdroj: wikipedia
Web fakulty: http://www.htf.cuni.cz