GC1FFGB - Village square of St Petr and Paul
 N49°57.557 E014°28.840
  Prometheus.cz
 11,28 km  S 165
 R  15  10
 2.6.2009
 nebojte, veverka tam neni

Zlatníky jsou cástí obce Zlatníky a Hodkovice, nachází se na jih od Prahy. První zmínky o obci se datují již od roku 1300.


Kostel sv. Petra a Pavla
• První zmínky o Kostelu sv. Petra a Pavla se datují již do roku 1377, ale v této dobe to byl pouze farní chrám a také byl sloužil jako hrobka jmenovaných dominikánu.
• 17. dobna 1380 navštívili kastel Vizitátori Pavel z Janovic a panovník vyšehradský. V kostele tohe dne byly nalezeny starožitnosti, hlavním nálezem byly predevším Lípy Svobody.
• 1857 byl kostel kompletne prestaven, z puvodního kostela zbyla jen vež, které byla ovšem zvýšena.
• 1919 mezi kostelem a školou byla vytvorena (na náklady obce) malý park a v dubnu byly zasazeny dve lípy. Pozdeji byl parcík obdaren památníkem k památce národního obrození.
• na velikonocní pondelí roku 1920 byl svolán tábor lidu a kostela za úcelem pristoupení k církvi Ceskoslovenské.
• 1923 byl kostel vne náležite opraven

Prístup:
• Pokud jedete autem je ideální zaparkovat u nedaleké hospody pred kostelem (od kruhového objezdu je to po levé strane cca 70 metru). Poté to máte jen nekolik kroku k cílovým souradnicím.
• Autobusem je to zastávka Zlatníky-Hodkovice, Náves. Jezdí tam autobus 341 a 342. Nejlepší je jet ze stanice Budejovická linkou 331 na Brežanskou Školu a poté 341 do Zlatníku na zastávku Náves. (POZOR, již to není pásmo Prahy!)

Keška je umístena ve vesnici Zlatníky-Hodkovice, konkrétne na návsi sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách. V blízkosti se nachází Kostel sv. Petra a Pavla a Památník národního osvobozeni. Terén je nenárocný, jen na vozícku se ke kešce nedostanete.