GC1FZ4B - Nostalgie
 N49°55.452 E014°20.143
  RavensSquad
 16,52 km  SW 207
 O  10  20
 14.2.2009
 [CZ] Mezi tremi velkými kameny. Stací jen odklopit.

Nostalgie

J ílovište, ac se to nezdá, má dost dlouhou historii. Na pocátku 14. Století zde stávalo lovecké prístreší, které bylo útocištem Karla IV. a jeho dru ž iny pri lovech ve zdejších lesích. Pozdeji zde byl postaven i kostel Sv. Václava. První písemná zpráva vztahující se k Jílovišti pochází z roku 1347, kde se píše o rychtári Vavrinci, jako o zakladateli který uzavrel smlouvu se zbraslavským klášterem o zalo ž ení nové vsi. První zprávy hovorí o rychte, krcme a kostelu, který byl v polovine 14. století kostelem farním a mel i svého faráre. Ten nekdy po roce 1419 zanikl pri Husitské revoluci a ji ž nikdy nabyl obnoven. Jak šel cas, obec se rozrustala a obyvatel pribývalo. Po 1. Svetové válce zacalo ž ít turistikou a o jeho vehlas se zaslou ž ily hotely
Palace – nyní Cinema Palac vybudovaný v roce 1926 a predevším slavný Hubertus – pseudorenesancní objekt z let 1921 – 1922 které hostily predstavitele bur
ž oasie a významné osobnosti umeleckého sveta.
Jílovište se stalo velmi módní vsí.
Výstavný hotel Hubertus byl i kulisou nekterých prvorepublikových filmu. Na své návštevy Jílovište a zdejších ,,hospod'' vzpomíná v pametech i jedna z našich nejslavnejších prvorepublikových herecek Adina Mandlová.
To je jen malý útr
ž ek z historie Jílovište.

Malá ochutnávka z historie, v kešce toho na Vás ceká více:

Cinema Palace Cinema Palace 2


Ted neco o znaku a vlajce obce Jílovište:


Znak a vlajka

Z nak obce Jílovište má následující podobu. V zeleném štíte stríbrný kul, ve kterém stojí prirozená horící otep dreva, prevázaná zlatým provazem. Zelené pole štítu je inspirováno lesním bohatstvím okolí obce. Barva stríbrného kulu má blízko k pojmu historické verejné cesty, u které obec vznikla. Vertikální smerování kulu se ztotožnuje s predstavou cesty stoupající do vrchu. V pojmenování heraldické figury „kul“ je obsažen také pojem „jistba“, který je i výrazem pro pilír. Stríbrná tinktura má vztah i k další figure, kterou je otep dríví. Figura otepi nachází oporu v ikonografii sv. Václava, kterému byl zasvecen farní kostel v Jílovišti. Podle legend sbíral sv. Václav se svým druhem Podivenem klestí, které pak svázal do otýpek a rozdával je vdovám a sirotkum. Otepí je tak poukázano na pocátky dejin obce a na místo zvané Jílovište, kde stával již zaniklý kostel. Drevo v otýpce bylo urceno k topení, ale plameny z ní šlehající ukazují ješte k faktu, že atributem sv. Václava byla cerná, tzv. premyslovská orlice, které z tela šlehají plameny. Orlice ležela ve stríbrném štítu, proto byla shodná tinktura použita i pro obarvení kulu. Otep ve znaku obce Jílovište je v duchu svatováclavské hagiografie také symbolem lidského soucítení, obetavosti ve prospech druhých a sousedské pomoci.

P raporje tvoren vodorovnými pruhy v barvách opakujících tinktury znaku. Zelené pruhy jsou totožné se zeleným štítem, bílé pruhy jsou inspirovány stríbrným kulem a cervený pruh je odvozen od cervených plamenu horící otepi.A na záver pozvání na mé další poklady:
Rozcesti / Crossroad - GC1FCYX
Certovu skálu / Devil rock - GC1BKYJ