GC1G7GE - Mostova
 N50°34.682 E015°57.809
  mikrom
 122,66 km  NE 61
 R  15  10
 23.5.2009
 

Dobová pohlednice

V roce 1906 se zacalo se stavbou trati spojující Trutnov s Teplicemi nad Metují. Stavba, která byla dokoncena v roce 1908 vrcholí práve v míste této cache, kde je prujezd ojedinelou tríetážovou križovatkou v Porící u Trutnova.

Pred rokem 1908

Jde o prípad, kdy železnicní most vede nad jiným mostem, cili jde o soubor mostu. Most z ocelových plnostenných, témer 2 metry vysokých nosníku s horní mostovkou prevádí trat Ceských drah nad príhradovým ocelovým mostem s dolní mostovkou. Jde o krížení tratí Trutnov-Jaromer s tratí Trutnov-Teplice. Oba mosty prevádejí trat nad Petríkovickým potokem a silnicí spojující Trutnov s Policí nad Metují.

Další informace o této vlakové trase se dozvíte pri luštení mysterky Teplicko-trutnovská lokálka , kterou pro Vás pripravil maaaca.

Dekuji adrtru za poskytnutí informací, které jsem tolik hledal pro založení této cache.Hodnocení

Tato jednoduchá drive-in Vás zavede na místo jednoho z ceských unikátu.