GC1JKC5 - Zablesk svetla / Flash of the Light
 N50°03.714 E014°30.252
  Harald.cz
 4,67 km  E 84
 S  30  20
 16.3.2009
 [CZ:] rekni "sýr" [EN:] say "cheese"

CZ: Pro tuto keš se musíte vydat do podivného prostoru v tunelu mezi Strašnicemi a Hostivarí. V podstate potemnelé a depresivní místo, které ale má z jistého pohledu svoji poezii. Tunel, kterým projíždejí auta i tramvaje, vede pod Jižní spojkou a železnicními kolejemi. Zrovna v techto místech se trat z Benešova do Prahy rozdeluje a jednotlivé koleje vedou do Vršovic, Strašnic a do Bráníka.

Když budete tímto tunelem procházet, vetšina lidí, vcetne statných chlapu, zde má stísnený pocit. Pokud jím projíždíte ve dne, tak v jednu chvíli vás oslní záblesk svetla z krátké mezery mezi mosty, pod kterými tunel prochází. A presne tam hledejte keš. V mezere je znicehonic jakoby zapomenutý pohozený obrovský betonový kvádr. Lidová tvorba se zmocnila i tohoto absurdního industriálne depresivního místa a jak "zapomenutý" kvádr tak okolní betonové a železné steny jsou pokryty grafitti. I odpurci tohoto stylu umení musí uznat, že díky sprejum toto místo získalo na puvabu.

Keš je na hure prístupné strane tunelu. Doporucuji si tunel pred odlovem projít po druhé strane, kde je chodník, abyste videli kam se chcete dostat. Ke keši vede nekolik cest, není zapotrebí prebíhat koleje ani nijak jinak porušovat zásady bezpecného lovu.

Toto není keš pro každého! Terén 3 skutecne odpovídá obtížnosti prístupu, zejména pokud si dopredu nerozmyslíte kudy se ke keši dostat. Brát s sebou deti je v tomto prípade skutecne špatný nápad. Doporucený je odlov v noci, zejména kvuli množství mudlu. Pokud vám nic neríká drsná poezie industriálního prostoru a zajímavé keše musí být jen v brezovém hájku ci u barokního kostelíku, tak se vám keš nejspíš líbit nebude. Byli jste varováni, nemusíte ji lovit. :-)

Vracejte keš hluboko do prostoru, kde byla puvodne ukryta!
Pokud budete hledat keš na mape (mapy.cz, maps.google.com,...) použijte fotomapu, nikoliv základní mapu, kde je tunel širší než ve skutecnosti.

EN: To find this cache you must enter the strange area of the tunnel between two Prague district - Strasnice and Hostivar. This dark and depresive place has its own strange poetry. The tunnel for both cars and trams runs below the city highway circle and below the rails from Benesov to Prague. In this place the rails branches into three directions.

When walking throug this tunnel, most people including strong man feel apprehensively. When you drive through during the daylight, you get dazzled by a short flash of the light from a short gap between tunnels. And that's the place where you should look for the cache. In the gap between the tunnels there is a huge concrete block ploked down. This absurd and depresive place was touched by the folk art and it is fully covered by grafitti. I am not found of this type of art but even I must admit the grafitti adorned this place.

Cache is on the inaccessible side of the tunnel. I strongly recommend to walk through the tunnel pavement on the opposite side to see where you need to get. There are several possible ways towards the cache. It is not necessary to run accross the rails or to violate rules for safe geocaching any other way.

This cache is not for everyone. The terain is realy 3 especially if you don't think in advance how to reach the cache. Also taking kids with you is a bad idea in the case of this cache. I recommend to search for the cache at night when there are not so many witnesses. If you din't like the rough poetry of industrial areas and you consider a cache interesting only if it is in a birch tree grove or near baroque castle, you will not probably enjoy this cache. You have been worn. It's not mandatory to hunt it. :-)

Return cache back deep to the area it is hidden in!
If you use electronics maps such as maps.google.com make sure to use satellite map and not the default map, where the tunnel is broader than it really is.


CZ: Obtížne prístupná keš. Kacerské oblecení nutné. Deti nechte doma! EN: The cache is difficult to access. Clothing for geocaching is a must. Don't take kids with you.