GC1K3K4 - Nusle
 N50°04.090 E014°25.896
  Watchick
 1,33 km  NW 336
 S  20  30
 2.3.2009
 Máte jí pod nohami / Under your feets

Nusle
Info Nusle jsou ctvrt a katastrální území v Praze, jižne od centra. Jejich soucástí je ctvrt Pankrác. Spadají z vetší cásti do obvodu a mestské cásti Praha 4 a z menší cásti (Nuselské údolí a zástavba východne od Vyšehradu) do obvodu a mestské cásti Praha 2. Centrální cást Nuslí se nachází v okolí námestí Bratrí Synku a podél ulic Táborské, Nuselské, Kresomyslovy a Otakarovy, jižne od nádraží Praha-Vršovice. Na ni navazuje park Jezerka, Pankrác podél Severojižní magistrály, ctvrt Na Dekance a Sídlište Pankrác II. V letech 1898–1921 byly Nusle mestem.
Historie Nusle se zacaly rozširovat ješte pred svým prijetím k Praze v roce 1922. Jejich rozvoj zacal již prumyslovou revolucí, jejímž následkem byl rust Prahy a sousedních mest, kterým byly i Nusle. Vzniklo zde železnicní nádraží, byla zavedena i tramvajová trat. Vetšina zástavby pochází práve ze zacátku minulého století, pozdeji se výstavba presunula na jih, na Pankrác a do Vršovic. Po druhé svetové válce zacaly Nusle chátrat. Roku 1974 premostil Nuselské údolí Nuselský most (do roku 1990 Most Klementa Gottwalda), který cást ctvrti dodnes zastinuje svojí mohutností. Po roce 1989, kdy došlo k spolecensko-ekonomickým zmenám, se zde situace zlepšuje, stále ale patrí k méne atraktivním ctvrtím.
Doprava
Verejná Nusle jsou duležitou dopravní križovatkou. Protíná je nejstarší trasa pražského metra C se tremi stanicemi Vyšehrad, Pražského povstání a Pankrác. V Nuslích je zavedena relativne hustá tramvajová sít, jejímž stredobodem jsou zastávky Otakarova a Námestí bratrí Synku. Tramvaje jezdí z Nuslí na Pankrác (18), do centra (6, 18, 24, 11) , na Výton (7) i do Vršovic (6, 7, 24) a Michle (11). Autobusové spojení zajištují dve linky, císlo 188 ve smeru do Michle, a císlo 193 na Pankrác. V budoucnu se pocítá se zavedením nové trasy metra D, která spojí Nusle s Vinohrady a Krcí.
Prímo u centrální cásti Nuslí je nádraží Praha-Vršovice, které se puvodne (od zprovoznení dráhy císare Františka Josefa v roce 1880) jmenovalo Nusle-Vršovice, od roku 1912 Vršovice-Nusle a od r. 1941 Praha-Vršovice. Od roku 1882 bylo toto nádraží též výchozím bodem lokální dráhy Nusle–Modrany, pozdeji prodloužené do Posázaví.
Další nádraží, Praha-Vyšehrad, je u konce Nuselského údolí na Pražské spojovací dráze mezi hlavním a smíchovským nádražím, zrízené roku 1872. V letech 1888–1960 sloužilo toto nádraží i osobní doprave, nyní chátrá. Ackoliv spadá do katastrálního území Vyšehrad, sloužilo též prilehlým oblastem Nuslí a Nového Mesta. Uvažuje se o obnovení železnicní zastávky pro prímestskou osobní dopravu o neco blíže centru Nuslí, poblíž Ostrcilova námestí.

Trate od hlavního nádraží Vinohradským tunelem, od Smíchova pres Vyšehradský železnicní most a od nádraží Praha-Vršovice (do nehož z druhé strany ústí jak trat od Benešova, tak trat od Modran) jsou vzájemne propojené všemi smery, takže ulice v dolních Nuslích jsou preklenuty nekolika železnicními mosty.
Automobilová Nusle jsou pro automobilisty významné predevším díky severojižní magistrále, která privádí automobily z centra Prahy po Nuselském mostu a dále pres Námestí Hrdinu na pankráckou plán. Stále však existuje hustá doprava v údolí, která má svuj hlavní uzel na križovatce Nuselské ulice s Otakarovou ulicí. Hlavní smer dopravy vede od Výtone do Vršovic a z Vinohrad pres Námestí bratrí Synku na Pankrác.
cache cache je na dost zaminovanem miste, za coz se omlouvam, ale mikrovek je po praze hodne a tak doufam ze alespon potesi velikost...
Statistika
Dodatek Upozornuji, že tuto cache je nejlepší IGNOROVAT !! Tato cache je urcena pro ty, kterí jsou budto notorickými FTFkaremi, nebo temi, kterí cachují pro body, neb o pro ty, kterí chtejí nalézat vetší krabky a poprípade TRADE...
Takže si mužete ušetrit nervy a cas psaním zlostných logu ;)
Já se držím pravidla že mikrocache umí strcit všude každej blbec, a musíte uznat, že všechny moje >= small krabky nejskou zase až tak hrozný...