GCVT7T - HOLY GHOST
 N50°24.338 E014°26.977
  maty
 38,72 km  N 01
 S  10  10
 29.3.2009
 [CZ]:V parezu, prikryta kamenem [EN]:In stump, covered by stone

Keska je umistena nad stredoceskym mesteckem Libechov v tesne blizkosti kaple sv. Ducha a sv. Hrobu. K teto krasne stavbicce vede krizova cesta z hlavniho namesti v Libechove. Jdete po krizove ceste, kolem kostela sv. Havla az primo ke kesce.

Nasledujici souradnice Vas spolehlive navedou az k tem finalnim...

Parkoviste a zacatek prochazky:

N 50° 24.468
E 014° 26.826


...pak na (Kostel sv. Havla)...

N 50° 24.403
E 014° 26.863


...a dale...

N 50° 24.458
E 014° 27.153


...a odstud rovnou za nosem pro kesku;)

HOLY GHOSTLibechov

Puvodní drevená tvrz pri staré obchodní stezce u Labe je pripomínána již roku 1316. V 16. stol. byla renesancne prebudována rytírem Kašparem Belvicem z Nostvic. Další majitel Jan Jáchym Pachta z Rájova poveril v letech 1720 - 33 architekta F. M. Kanku prestavbou renesancní tvrze na pohodlné barokní sídlo. Byla založena barokní zahrada a vystaven nedaleký kostel sv. Havla. Na výzdobe zámku se podílel V.V. Reiner a M. B. Braun. Pozdeji byla postavena barokní konírna. Klasicistní úpravy jsou z let 1783 a zejména 1811, kdy cást zámku znicil požár. Pocatkem 19. stol. se stal majitelem zámku prumyslník Jan Jakub Veith a pozdeji jeho syn Antonín. V té dobe prispeli k výzdobe zámku sochar V. Levý a malír Josef Navrátil. V roce 1925 byl zámek prohlášen Státním památkovým úradem za historickou památku. Za 2. svetové války se ocitl v zabraném území a sloužil nacistum jako vojenský lazaret. Po válce v nem byl mimo jiné i státní statek a zámek zchátral. V roce 1963 ho získalo Národní muzeum, které sem po dukladné rekonstrukci umístilo v roce 1977 asijské sbírky Náprstkova muzea.
V lesích poblíž Libechova je galerie pískovcových plastik, kterou vytvoril kolem roku 1845 sochar Václav Levý. Od zámku sem vede znacená turistická trasa, která se pak vrací zase zpet k zámku (celkem asi 12 km dlouhá). V pískovcových skalách se nacházejí pískovcové balvany, tesané do ruzných tvaru: nejznámejší jsou Certovy hlavy (skoro 10 m vysoké), Had a Harfenice, jeskyne Klácelka s reliéfy a skála zvaná Blaník, na které sochar vytesal Jana Žižku a Prokopa Holého. Jako poslední je na trase kaple Márí Magdaleny, rovnež vytesaná ve skále.
Pri povodních v srpnu roku 2002 byl byl celý zámecký areál zatopen do výše pres 3 metry. Voda poškodila zámecký park, v prízemí zámku Navrátilovy fresky, výzdobu rady místností a fasády. Opravy budou probíhat nekolik let.
V Libechove take zil a tvoril malir Frantisek Jiroudek (1914 - 1991).

JIROUDEK

Jiroudek František - Letní krajina z Polabí

Kaple sv. Ducha a sv. Hrobu

Na bývalém vinicnim kopci jihovýchodne nad obcí, zdaleka viditelná dominanta Libechova. Roku 1654 zde nechal kamennou kapli vystavet hrabe Hyacint Karel de Villany. Kopec pod kapli byl upraven italskými mistry terasovite ve stylu italských zahrad. V polovine kopce tehdy postavena samostatná zvonice. Za Jakuba Veitha v r. 1823 ke kapli pristavena vež se zvonicí, sem byly preneseny i zvony ze zrušené samostatné zvonice z vinicni hory. Byla také rozšírena podzemní hrobka kaple. Po zásahu bleskem v r. 1971 obnovena vež.
Jedná se o trojlodní obdélnou kapli, vne polokruhove a uvnitr trojboce ukoncenou, s rizalitem hranolové veže v pruceli. Vež clení vpadlá pole, niky, obdélná polokruhove ukoncená okna a trojúhelný štít, v horním patre pilastry a vlys s triglyfy; zakoncena mansardovou bání. Na bocních fasádách kaple lizénové rámce a oválná okna. Sín sklenuta plackami sbíhajícími na pilire, záver lunetami a podveži plackou. Pod kaplí hrobka Veithu, obdélná, sklenutá krížovou klenbou. Pri cesti do obce lipová alej s krížovou cestou.

Kostel sv. Havla

Kostel sv. Havla byl postaven patrne v letech 1738-41, upravován byl v 19. a 20. století. Jde o obdélnou stavbu s prícnou lodí, obdélným trojboce zakonceným presbytárem se ctvercovou sakristií a predsíní. V ose vstupního prucelí je vstupní portál, nad ním obdélné okno s polokruhovým záklenkem, v trojúhelném štíti je erb stavebníku z rodu Pachtu z Rájova.
Presbytár je zaklenut plackovou klenbou a konchou, pricná a hlavní lod plackami, sakristie a predsín osmibokou kupolovitou klenbou. Na sloupech je vysazena tríramenná kruchta.
Fresková výmalba je prevážne dilem J.P. Molitora z roku 1741, zarizení (oltáre, kazatelna, varhany, obrazy) prevážne rokokové z 2. poloviny 18. století.

ELEKTRARNA MELNIK[EN]:

Visit beautiful town above Labe river - Libechov. You can see wonderful Chateau of Libechov, barok churk of saint Havel or you can walk along the way of the Cross to chapel of holy Ghost and holy Sepulchre, where is geocache placed.POZOR !!!
Myslite to s geocachingem vazne ??? Prostudujte si nasledujici navod !