GCYZ3Y - Chvalsky lom
 N50°06.732 E014°35.427
  jumbo81
 12,40 km  NE 60
 S  25  25
 25.8.2009
 u korenu stromu

Neco o lomu:

Operný profil peruckého a korycanského souvrství, v profilu je videt skrytou diskordanci peruckého souvrství. Lom predstavuje ideální prostor pro studium litologického vývoje cenomanské sedimentace. V nadloží lomové steny jsou vyvinuty melké píscité pudy. Totéž je i na pocve lomu, kde však byla cást plochy rekultivována navezenou ornicí.

Vegetace je silne ovlivnena cinností cloveka. Vyskytují se nevyhranená spolecenstva s prvky teplomilnými, ruderálními i kulturními - materídouška panonská, kozalec ladní, lilek cerný, mernice cerná, jestrábník savojský, podbel obecný, hvozdík kartouzek.

Z hmyzu zákonem chránený otakárek fenyklový, strevlík zahradní, z drobných savcu myšice krovinná.

Z. a v. cást je porostlá náletem brízy belokoré, osikou obecnou, vrbou obecnou a bohatým kerovým patrem s bezem cerným, ruží šípkovou a hlohem jednoblizným.Typ chránené oblasti: Prírodní památka
Rozloha: 2,02 ha
Nadmorská výška: 272 - 284 metru nad morem
Datum vyhlášení: 4.7.1988
Duvod ochrany: Opuštený lom v cenomanských pískovcích, operný profil perucko-korycanského souvrství

od Runnera 111 :
parking bez podezrení okolních mudlu je možný na pumpe JET zde: N50°06.654 E14°35.452,
pokud vás cestou zastaví zamcená brána, pruchod do areálu je možný zde: N50°06.719 E14°35.373
Pozor na možný výskyt psa...(Pes který šteká..muže i kousat.)

N 50° 06.768 E 014° 35.308 Cache byla 26.11.06 ve 15:15 premístena o kousek severneji. Pro klid dedka se psem a pro ucinení za dost soukromému pozemku.
N 50° 06.737 E 014° 35.435 Cache byla 2.9.2008 ve 19:00 premístena o kousek jihovýchodne (cca 150metru). Kvuli zabydlení se bezdomovcu blízko kešky... ted je na klidnejším míste.
29-10-2007: pridána orientacní mapka - prosím všimnete si že horní šipka podél kolejí vede až za kolejemi..tzn. po poli severne od kolejí...u lomu se pak koleje musí prebehnout. Prosím dávejte maximální POZOR.


Geocache se nachází ve Chvalském lomu v Horních Pocernicích. v n.v. cca 272 - 284 n.m.